مناسبت ها
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح: 04:52:44
طلوع آفتاب: 06:23:00
اذان ظهر: 13:02:58
غروب آفتاب: 19:42:56
اذان مغرب: 20:01:50
نیمه شب: 00:17:50
حدیث روز
  • امام حسین علیه السلام
  • لا أفلَحَ قـَومٌ اشتَـروا مَـرضـاتِ المَخلـُوق بسَخَطِ الخـالِق ؛
  • تاریخ طبرى، ص 1، ص 239
هدفمندی در زندگی
آخرین پیام از اولین امام
هدفمندي در زندگي از منظر اميرالمومنين عليه السلام 
 
: اميرالمؤمنين علیه السلام در سفارش و وصيت خود درس آموزش مي فرمايد
 
«واعملا للأجر؛»
 
و براي رسيدن به پاداش، بکوشيد و کارهاي شايسته انجام دهيد.
 

انسانها در زندگي در اين مورد متفاوت هستند:
 
1. 
گروهي در زندگي خويش از اساس در انديشه کوشش و کار هدفدار و زندگي هدفمند نيستند، بلکه روزمره و بي هدف و براي خور و خواب مي دوند. اين گروه بزرگ را اين آموزگار و سفارشگر بزرگ تاريخ بي سر و پاها عنوان مي دهد.
 
*****
 
2. 
گروهي ديگر در زندگي خويش هدفدار و هدفمندند، اما نه هدف هاي بلند و انساني و والا، بلکه هدفهاي سلطه جويانه و ابليسي و فريبکارانه.
فرعونها، نمرودها، هامانها، بلعمها، معاويه ها، مأمون ها، هارونها و ديکتورهاي عوامباز و عوامپرور ديروز و امروز در اين گروه قرار دارند.
 
*****
 
3. 
گروه سوم کساني هستند که در زندگي خويش هدفدار و هدفمندند، و هدف هاي آنان هم بلند و انساني و والاست.
 
اما اين هدفمندي در محدوده خودسازي و پالايش و رستگاري خود و آموزش و تربيت خاندان و فرزندان و نزديکان خود مي باشد و کار و تلاش آنان هم خداپسندانه و براي رسيدن به پاداش در اين قلمرو و در اين محور است و درد ديگران را ندارند.
 

منطق اينان، از اين آيه سرچشمه مي گيرد که مي فرمايد
 

«يا أيها الذين امنوا قوا أنفسکم و أهليکم نارا و قودها الناس و الحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون»
 
اي کساني که ايمان آورده ايد! خود و خاندان خود را از آتشي که سوخت آن، مردم و سنگ ها هستند نگاه داريد.
بر آن فرشته هايي خشن و سخت گير گمارده شده اند که خدا را در آنچه به آنان فرمان دهد، نافرماني نمي کنند و هر فرماني به آنان داده شود انجام مي دهند.
 
*****
 
4. 
اما گروه چهارم کساني هستند که هم هدفدارند و هم هدفهايشان والاست
افزون بر اين، قلمرو هدفهايشان به گستره عصرها و نسلهاست و براي نجات و رستگاري انسان مي کوشند، و کار و تلاش آنان نيز نه تنها خداپسندانه و براي رسيدن به پاداش شکوهبار معنوي است که تنها در اين جهت به کار و تلاش دست مي زنند و تنها خشنودي خدا را مي جويند.
 

اينان گرچه در شمار اندک اند، اما در اثرگزاري و ساختن تاريخ، نقش مشعل‌هاي فراراه و پرچم هاي برافراشته را دارند، و اميرالمؤمنين علي علیه السلام از اين سرافرازان است، و بر اين انديشه و تلاش است که در درجه نخست، روح و جان و روان فرزندان و نزديکان خود را چنان بپرورد که هدفمند زندگي کنند و نه بي هدف
هدف هايشان والا باشد و نه در آب و نان و مقام خلاصه شود
 

مرد کار و تلاش باشند، اما نه در جهت خوشايند اين و آن و يا ريا و تظاهر و عوامفريبي و خرافه پردازي، بلکه تنها براي پاداش خدا بکوشند و بدانند که دم و بازدم و جان و عمر و فرصتها و سرمايه هاي زندگيشان اگر جز به بهاي خشنودي خدا و رسيدن به بهشت زيباي او هزينه شود، سخت باخته اند.
 

آن حضرت در اين مورد مي فرمود:
 

«ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسکم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها؛»
 
آيا آزادمردي نيست که اين نيم خورده دنيا را به دنياداران وانهد؟ چرا که براي جان شما بهايي جز بهشت پرطروات خدا نيست، پس آن را جز به بهشت نفروشيد.
 

و اين بينش مترقي و منش زيبا و سبک تربيتي اميرالمؤمنين علیه السلام در روح بزرگ فرزندش حسين علیه السلام جلوه داشت که مي فرمود:
 

«إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض و مغاربها، بحرها و برها وسهلها و جبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله کفيئ الظلال، ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟»
 
بي‌گمان هر آنچه خورشيد در خاورها و باخترهاي گيتي برآن طلوع و غروب مي کند، از خشکي ها گرفته تا آبها و کوه و دشت، همه و همه در برابر ديدگان کسي که خداي هستي و عزت و شکوه او را آنگونه که بايد شناخته، بسان يک سايه است و بس
اينک آيا آزاد مردي هست که به اين سايه و ته مانده غذاي ميان دندانها، به خاطر رسيدن به خشنودي حق، پشت کند؟
 
ونيز مي فرمود:
 

«إن الله يحب معالي الأمور و اشرافها ويکره سفسافها؛»
 
خدا، کارهاي بزرگ و پرفراز را دوست مي دارد و کارهاي پست و بي ارزش براي او خوشايند نيست.
 
*****
 

شاگردان و الهام گيرندگان او نيز در هدفداري و هدفمندي، روح و معنويت ديگري داشتند و رفتار و گفتارشان نشانگر ارتباط روحي با آن خورشيد گرمابخش و زندگي ساز و ميکروب زدا و پالاينده و رشدبخش بود؛ براي نمونه:
 
 
نمونه اي از اين هدفداري در زندگي فرزندان او
اين بينش انساني و اين روح هدفمند و پراخلاص، در دنياي وجود خاندان و زندگي فرزندان و نوادگان اميرالمؤمنين علیه السلام جلوه داشت.
 

تاريخ نگاران و آورندگان حديث در ترسيم منطق و منش امام سجاد علیه السلام از جمله مي نويسند:
آن حضرت، با اينکه نه حکومت و قدرت ملي جامعه در اختيارش بود و نه خزانه کشور، با اين وصف تنها در مدينه چهارصد خانواده محروم و تهيدست راکه سياست ظالمانه و فقدان مديريت و تدبير و دلسوزي استبداد، آنها را به خاک سياه بيکاري و بدبختي نشانده بود از نظر خوراک و پوشاک و ديگر نيازهاي زندگي اداره مي نمود و خود براي دلجويي و مرهم نهادن بر زخم هاي عميق روح دردمندشان شبانه روز به آنان سر مي زد.
 

شگفت اين جاست که اداره اقتصادي صدها خانواده به سبکي آبرومندانه و خالصانه و به صورت ناشناس انجام مي شد که پس از شهادت جانسوز آن حضرت و قطع آن برنامه، آن صدها خانواده محروم تازه دريافتند که آن پدر پرمهر و آن برادر دلسوز و آن سرپرست مادي و معنويشان در آن سالها چه کسي بوده است!
 
*****
 
2. 
الهام گيرندگان از اين بينش و منش
اين روح هدفمند و پراخلاص، نه تنها در دنياي وجود خاندان و نوادگان  اميرالمؤمنين علیه السلام جلوه داشت، که به شاگردان لايق و الهام گيرندگان از بينش و منش مترقي او نيز کم و بيش راه مي يافت، و جان و جهان آنان را دگرگون مي‌نمود.
 

در بيوگرافي«عبدالله» فرزند «جعفر طيار» شاگرد و برادرزاده و داماد اميرالمؤمنين علیه السلام آورده اند که:
يکي از چهره هاي سرشناس روزگارش بر اثر يک گرفتاري، زندگي اش تلخ شده بود و بس. خود نمي خواست حاجت و خواسته اش را نزد اميرالمؤمنين علیه السلام ببرد و نمي دانست چگونه و به وسيله چه کسي آن خواسته را بخواهد.
 

فردي خيرخواه او را به سوي « عبدالله» راه نمود و او هم با اميرالمؤمنين علیه السلام در آن مورد گفتگو نمود، خواسته آن مرد برآورده گرديد و ابر تيره و تار اندوه و نگراني از آسمان زندگي اش زدوده شد
 

پس از چند روز به پاداش آن کار و قدرداني از «عبدالله» چهل هزار درهم به عنوان هديه نزد او فرستاد، اما «عبدالله» نپذيرفت و در پوزش از نپذيرفتن هديه او گفت: من هرگز کار نيک و خداپسندانه ام را که در جهت خشنودي خدا انجام داده ام نمي فروشم.
 

اين کار بزرگ، يعني پرتوي از آموزه هاي زندگي ساز  اميرالمؤمنين علیه السلام در دنياي وجود الهام گرفتگان از انديشه و منش و رفتار زيبا و پراخلاص آن حضرت
اين يعني تلاش و کوشش براي رسيدن به پاداش پرشکوه خدا در پرتو انجام کارهاي شايسته و خداپسندانه.
اين يعني انجام هدفمند و هدفدار کارهاي شايسته و خداپسندانه اي که آن يگانه روزگاران فرمود:
 

«واعملا للأجر...؛»
 
و براي رسيدن به پاداش پرشکوه خدا بکوشيد و کارهاي شايسته انجام دهيد.
 
 
آخرين پيام از اولين امام   نوشته  علي کرمي فريدوني
   |    :  1393    |    :   هدفمندی در زندگی

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 3953
5.3/10 (تعداد آرا 18 نفر )