مناسبت ها
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح: 04:01:50
طلوع آفتاب: 05:48:30
اذان ظهر: 13:05:43
غروب آفتاب: 20:22:56
اذان مغرب: 20:44:07
نیمه شب: 00:12:23
حدیث روز
  • امام صادق علیه السلام
  • قالَ اللَّهُ تباركَ وتعالى: ما تَحبَّبَ إليَّ عبدي بأحَبَّ مِمّا افْتَرَضتُ علَيهِ؛
  • الكافي: ج 2، ص 82، ح 5 ميزان الحكمة: ج 1، ص 503
پرتویی از قرآن(سوره انفال )
.
سوره هاي قرآن  
درونمایه ها و محورها    سوره انفال      
       

هجرت و کرانه های جهاد
هشتمین سوره قرآن، انفال نامیده شده، چه، گفتار نخست آن، در پیرامون غنیمتهای اضافی است که « نفل» نام دارد و آن هر زیادتی است  که داده می شود.
 در حدیثی صحیح از امام باقر و امام صادق[ روایت شده:
« انفال؛ هر چیزی است که از میدان نبرد بدون درگیری و جنگ به دست آید و هر زمینی است که مردمش بدون درگیری آن را ترک گویند (و دراصطلاح فقیهان بدان فی ء گفته می شود).
نیز ارث کسی که وارث ندارد و زمینهای تیولی که بدون غصب، در اختیار پادشاهان قرار داشته و بیشه ها و درختان انبوه ( جنگل ها) و عمق دره ها و زمین های موات».          بحارالانوار، ج19، ص 210
شاید بتوان در عبارتی کوتاه گفت: 
   انفال عبارت است از هر چیزی که از مالکیت خاص بیرون آمده، وارد مالکیت عمومی شود و در اختیار امام امت قرار گیرد، اما در عصر نبوت، طبیعی است که انفال در دستان پیامبر, قرار می گیرد.
   آیه نخست سوره، در پیرامون انفال است و آیه 41 دربارة خمس غنایم و آیة 69 نیز در پیرامون حلال بودن خوردن از غنایم.
   این آیات سه گانه حکمی واحد را در بر دارد، زیرا از بایستگی تقسیم غنایمِ به دست آمدة سپاه جهادگر، در میان رزمندگان، پس از جداکردن خمس آن برای بیت المال، سخن می‌گوید، اما انفالی که جزء غنایم نیستند از آنِ بیت المال، یعنی دولت است.
   اما آیات دیگر سوره، در پیرامون ویژگی های مؤمنان راستگوست، که از جملة این ویژگی ها راست انگاری غیب ( امور پنهان) است، چه، آنان رسالت را پاسخ می گویند، اگرچه برخلاف خواهش ها  و تنگ نظری هایشان باشد، آنجا که خداوند، پیامبرش را به رغم ناخشنودی گروهی از مؤمنان به حق، و با هدف پیروزی در جنگ 
 
رهسپار نمود، پروردگار سپاه اسلام را با فرشتگانی یاری رساند، تا این فرشتگان بشارتی برای قلب ها باشند.
    ( آیات 29-15) سخن را در پیرامون جهاد و عوامل شکست کافران و اسباب پیروزی مسلمانان، پی می گیرد، پروردگار ما را به آن (اسباب) فرمان می دهد؛ پایداری، جلب خشنودی خدا، فرمانبرداری از رهبری، پاسخ به فراخوانی پیامبر، دوری از فتنه، رهایی از کشمکش های خانوادگی و ثروت و پرهیزگاری و بینش از جمله آنهاست.
    اما آیات ( 38-30) از مکر و تبلیغات کافران سخن می گوید، که ناپایدار است، مانند این گفتارشان که گفتند: ما بر آوردن کتابی همانند قرآن تواناییم، یا اینکه پیامبر, را در زود آوردن عذاب، به چالش کشانیدند و یا نمازشان در خانه خدا، که جز سوت کشیدن و کف زدن نبود یا انفاق ثروتشان که نتیجة آن بسیج نیروهای کفر بود، تا به یکباره نابود شوند.
   قرآن، ضرورت نبرد سخت علیه کافران، با هدف ریشه کن سازی فتنه و نهراسیدن را روشن ساخته، چه، پیروزی خداوندی نزدیک است.
پروردگار به رغم تعلل و اهمال کاری گروهی از مسلمانان، که برآمده از ترس آنان بود، به جنگ فرمان می دهد تا کاری را که انجام شدنی بود، به انجام برساند. 
   لیک برای دستیابی به پیروزی شروطی لازم است که پایداری، فرمانبرداری، عدم کشمکش، صبر، عدم غرور، دوری از ریا و خشنودی خدا را هدف قرار دادن از آن جمله است.
  اما کسانی که بازداری از راه خدا را، هدف خود ساختند، شیطان آنان را فریفته، سپس کنارشان نهاده است.
   اما مؤمنان، دین آنان را بر جهاد تشویق می کند و این غرور به شمار نمی آید. چنان چه جنگ ریشه های فساد را نابود نسازد، سنت های الهی زندگی، کار مفسدان را پایان می دهد، همانگونه که پروردگار با فرعونیان چنین کرد. ( آیات 56-39)
قرآن در( آیات 69-57) به بازگویی استراتژی جنگ، گریزی می زند و به افکندن بیم و هراس، نه تنها در میدان نبرد، که در تمامی دشمنان  و ضرورت از پیش آماده بودن برای جنگ، فرمان می دهد.
قرآن ضرورت های دیگری را نیز برشمرده، که از آن جمله اند:
ضرورت پذیرش صلح و تکیه بر خدا به هنگام آن و اعتماد بر او از اینکه صلح دشمنان، نیرنگ نباشد.
ضرورت وحدت و تشویق به رزم و آمادگی روانی برای پذیرش فداکاری و جان فشانی و در برابر این جان فشانی هاست که مسلمانان غنایم حلال به دست می آورند.
اما اسیران؛ پس اگر نیت هایی پاک  دارا بودند، پاداش آنها با خداست و بایسته است بدون هراس از خیانت، با آنان رفتاری شایسته داشت. ( آیات 71-70)
در( آیات 75-72)  قرآن، موضوع سوره را چکیده کرده، به هجرت و جهاد با ثروت و جان، فرمان می دهد و بیان می دارد کسانی که چنین کنند، دوست کسانی می شوند که مهاجران را پناه داده، رسالت را یاری می رسانند، در حالی که کافران گروهی تنهایند.
مؤمنان مجاهد، یعنی مهاجران و انصار، برگزیدگان مؤمنان می باشند و خویشان، برخی ولیِّ برخی دیگرند.
آیات سوره انفال اینگونه بر محور موضوعات جهاد و هجرت برای خدا،    می گردد.
...................................................................  برگرفته از کتاب سوره های قرآن، درونمایه ها ومحورها/ نوشته آیت الله سید محمّدتقی مدرسی

ویژگی های حق گرایان از نظر قرآن 


لَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا یَنقُضُونَ الْمِیثَاقَ(20)   وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ وَ یخََافُونَ سُوءَ الحِْسَابِ(21)وَ الَّذِینَ صَبرَُواْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ أَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِیَةً وَ یَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُوْلَئكَ لهَُمْ عُقْبىَ الدَّارِ(22- رعد)
کسانی كه به پیمان الهى وفا مى‏كنند و عهد را نمى‏شكنند و به پیوندهایى كه پروردگار بدان امر فرموده پا برجا بوده و از خداى خویش مى‏ترسند و نگران بدى حساب هستند و نیز صبر مى‏كنند تا جلب رضایت پروردگار خویش نمایند. نماز را برپ
ا داشته و از آنچه به آنها روزى شده، پنهان و آشكار انفاق مى‏كنند و به وسیله كارهاى پسندیده، اعمال زشت خود را از بین مى‏برند. ایشان کسانی اند که در جهان آخرت، عاقبت خوبى در انتظارشان است‏.
 
امام باقر فرمود: گناهانی که مؤمنین مرتکب می شوند همان  شرک طاعت است. زیرا با آن کارها، در حقیقت شیطان را اطاعت کرده اند، پس در زمینه اطاعت، برای خدا شریک قائل شده اند. 
 
در این آیات به چند ویژگی مهم و برجسته کسانی که به واقع طرفدار حق هستند اشاره کرده و آنها را چنین توصیف می کند:
1. به عهد الهى وفا مى‏كنند و آن عهد را نمى‏شكنند. این عهد و میثاق دایرة وسیعی دارد که تمام عهدهای فطری، عقلی و نقلی را در بر می گیرد.
2. پیوندهایى را كه خداوند امر به آن كرده برقرار مى‏دارند. که چون مطلق است دلالت مى‏كند بر هر ارتباط و پیوندی كه خدا به آن امر فرموده كه از معروفترین مصادیق آن صله رحم است‏.
3و4. نسبت به پروردگارشان، خشیّت دارند و از بدى حساب در دادگاه قیامت مى‏ترسند.
فرق بین خشیّت و خوف: خشیّت تأثر در محدوده قلب است ولی خوف واکنش عملی برای خلاص شدن است هر چند كه در دل متأثر نگشته و دچار هراس نشده باشد.
5. در برابر تمام مشكلاتى كه در مسیر اطاعت، ترك گناه، جهاد با دشمن و مبارزه با ظلم و فساد وجود دارد براى جلب خشنودى پروردگار صبر و استقامت می ورزند.
6. نماز را بر پا مى‏دارند.
7. از آنچه به آنان روزى داده‏ایم در پنهان و آشكار انفاق مى‏كنند.
8. بوسیله حسنات، سیئات را از میان مى‏برند. به این معنى كه وقتی گناهی از آنها سر بزند، تنها به ندامت و استغفار، قناعت نمى‏كنند، بلكه عملاً با انجام کار خیر و عمل به وظایف فوت شده در مقام جبران برمي آیند. 
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد كه آنها بدى را با بدى تلافى نمی كنند، بلكه سعى دارند با انجام نیكى در حق کسی که به آنها بدی کرده است او را وادار به تجدید نظر كنند.
 

   |    :   پرتویی از قرآن(سوره انفال )

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 2856
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )