میلاد امام رضا علیه السلام
  • ✔️  جهت حضور در مراسم، لطفا اطلاعات کامل شرکت‌کنندگان در هر یک از برنامه‌های جشن (مخصوص نوجوانان پسر) و یا همایش (ویژه پدران و مادران) به طور کامل پر شود.
  • ✔️  مراسم روز پنجشنبه 11 خرداد ماه از ساعت 16:45 می‌باشد.
  • ✔️  جهت حضور در مراسم، کد ارسالی را حتما همراه خود داشته باشید و راس ساعت مقرر در حسینیه انصارالحسین (ع) حضور پیدا کنید.

فرم شرکت در مراسم جشن میلاد امام رضا (علیه السلام)

"(ضروری)" indicates required fields

اطلاعات فرزند اول

در صورت تمایل شرکت پدر در همایش، فرم زیر تکمیل گردد.

در صورت تمایل شرکت مادر در همایش، فرم زیر تکمیل گردد.

در صورت حضور فرزند دوم، فرم زیر پر شود.

در صورت حضور فرزند سوم، فرم زیر پر شود.